HANDELSRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT

Al eeuwenlang drijven mensen handel. Al even lang bestaat het handelsrecht, dat zijn eigen mechanismen kent. Diverse branches zijn:

 • handelstussenpersonen, handelsagentuur, commissionair …
 • distributie, franchising
 • wisselbrieven
 • koop-verkoop
 • handelshuur
 • overdracht handelsfonds
 • factuurvoorwaarden
 • faillissement

Het vennootschapsrecht wint meer en meer aan invloed. Het heeft  betrekking op:

 • oprichting, omvorming, vereffening, faling
 • oprichtersaansprakelijkheid
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • (verplichte) overdracht en overname van aandelen
 • (buitengewone) algemene vergaderingen
 • fiscale en sociale verplichtingen
 • fusie en splitsing

Eigen aan deze rechtstak is de noodzaak aan constante afweging tussen juridische en commerciële belangen. Door jarenlange ervaring, inclusief outplacement in een internationaal technologisch bedrijf, zijn onze specialisten hierin uitermate bedreven en zoeken zij samen met u naar dit optimale evenwicht.

Gelet op de stormvloed aan mailverkeer speelt ook hier bij uitstek de noodzaak aan snelle juridische consultatie. De formulering van standpunten, inclusief pogingen tot settlement, worden nadien, soms meedogenloos, tegen een bedrijf gebruikt. Wij staan voor u klaar om u ook daarin bij te staan.

Onze specialisten staan voor u klaar!

Wij adviseren zowel bedrijven, overheden, particulieren als verzekeringsinstellingen. Aarzel niet om ons te contacteren!

Terug naar Onze ervaringsgebieden.