Interview met Bert Beelen

Oprichter en zaakvoerder Beelen Advocaten (Bekijk het volledige interview hier)
 

In 1978 begon Bert Beelen, stichter van Beelen Advocaten, zijn carrière als advocaat. Ondertussen werken bij het Leuvense Beelen Advocaten 18 advocaten en 6 administratieve krachten. Over de jaren heen werd veel aandacht besteed aan de infrastructuur waardoor de juridische en administratieve medewerkers met de modernste middelen hun beroep uitoefenen. Zo gebruiken Meester Beelen en zijn collega’s Kleos. Wij hadden het genoegen om met hem samen te zitten en naar zijn ervaringen te peilen.   

Meester, u maakt al enige tijd gebruik van Kleos voor het beheer van uw kantoor. Wat waren voor u de belangrijkste redenen in de keuze voor deze software?

In eerste instantie is het zo dat het kantoor al sedert de jaren 80 werkte met Jurisoft, een programma dat destijds een voorloper was doch na al die jaren niet meer voldeed aan de gewijzigde verwachtingen op vlak van informatica en databeheer. De samenwerking met Kluwer verliep vlot, zodat de opvolger van Jurisoft, zijnde Kleos, evident een streepje voorhad op de andere datamanagementpakketten.

Toch hebben we op kantoor een vergelijkend onderzoek gehouden en kwam het ons voor dat Kleos weliswaar duurder was dan bepaalde andere pakketten, doch dat de mogelijkheden ervan ook veel uitgebreider waren.

In de huidige tijd, met een overload aan informatie en documentatie, kan men zich niet meer op professionele wijze organiseren in een kantoor zonder degelijke ondersteuning op vlak van informatica, zowel wat betreft datamanagement, het rigoureus bijhouden van een kalender als juridische opzoekingen. Kleos integreert deze verschillende toepassingen op een gebruiksvriendelijke manier (bv. door het samenspel met Jura, en de synchronisatiemogelijkheden met Google Calendar).

 

Welke functionaliteiten hebben de meeste toegevoegde waarde voor uw kantoor?

Kleos wordt zeer intensief gebruikt om alle info inzake de dossiers te bundelen, zowel op vlak van de documenten, de tijdsregistratie, de kalender, boekhouding, … alles vertrekt hieruit.

 

In welke mate kiest uw kantoor voor volledige digitalisering? Hebben jullie bijvoorbeeld gekozen voor elektronische procesvoering?

Momenteel is ons kantoor nog verre van een paperless office en bestaat het papieren dossier naast het elektronische dossier. Het spreekt evenwel voor zich dat alle medewerkers worden gesensibiliseerd om enkel af te drukken wat nodig is. De verdere evolutie naar steeds meer digitalisering is onafwendbaar, al meen ik dat papier nooit helemaal zal worden vervangen. Overigens was ons kantoor het allereerste kantoor in Leuven waar met PC werd gewerkt. We waren toen een voorloper, en wensen dit ook nu te blijven.

Binnen het kantoor is er een grote vrijheid voor de medewerkers om zelf te kiezen voor de wijze waarop wordt geprocedeerd en gecorrespondeerd, al meen ik zelf dat de toekomst bij de verdere ontwikkeling van DPA ligt, zeker wanneer dit hopelijk op termijn (en wellicht na de nodige kinderziektes te hebben moeten doorstaan) evolueert tot een volwaardig elektronisch dossier, dat alle partijen, ook de rechtbanken, kunnen consulteren.

 

U bent niet alleen advocaat en oprichter van Beelen Advocaten, u richtte ook het initiatief De Lift Education op; een secundaire school met nadruk op informatica voor jongeren met autisme. Kan u hier iets meer over vertellen?

Één van mijn kleinkinderen, normaal begaafd met autismespectrumprofiel (ASS) zou door de organisatie van het huidige onderwijssysteem nooit zijn talenten aan bod kunnen laten komen.

Zo zijn er veel leerlingen met ASS. Zelfs de speciale invoering van type 9 voor hen in het klassieke onderwijs biedt geen oplossing, zoals blijkt vandaag. Daarom hebben wij zelf een secundaire school, waar collectief huisonderwijs wordt georganiseerd, opgericht.

De school richt zich tot leerlingen tussen 12-20 jaar, met een normale of hoogbegaafdheid en met een doorgedreven interesse voor informatica. Het team bestaat uit gediplomeerde lesgevers met ervaring in ASS en professionele informatici, gesponsord door de Cronos-groep.

Jongeren met ASS hebben specifieke mogelijkheden. Door een geïndividualiseerde aanpak kunnen ze hun talenten helemaal ontdekken en ontwikkelen. Onze slogan is dan ook “Talenten bevrijden”.

De school bestaat nu vijf jaar en wij zijn fier leerlingen afgeleverd te hebben die top-informatici zijn en hun weg gevonden hebben in het reguliere arbeidscircuit, waar zij anders terecht waren gekomen in het BSO of thuis zouden zitten met een vervangingsinkomen.

Meer informatie over De Lift is te vinden op www.delifteducation.be. Wij danken Meester Beelen voor zijn tijd, en wensen hem het allerbeste toe met zowel Beelen Advocaten, De Lift als met Kleos.

Dit volledig interview kan u ook hier bekijken