Kosten en erelonen

De te betalen vergoeding bestaat uit enerzijds de kosten en anderzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties van de advocaat.

1. Kosten

Om goed werk te kunnen leveren, maakt een advocaat ook kosten die niet aan te rekenen zijn op een specifiek dossier, zoals het volgen van bijscholing, de aanschaf van vakliteratuur en wetboeken, de huur van kantoren, een informatica- en communicatiestructuur … Dit zijn de vaste kantoorkosten.

Anderzijds zijn er ook specifieke kosten die aan het dossier gelinkt zijn en die apart worden doorgerekend. Het gaat daarbij om alle uitgaven die door de advocaat zijn gedaan ten behoeve van de zaak zoals:

  • Openen dossier
  • Briefwisseling, faxberichten, e-mails
  • Dactylo procedurestukken (conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften …)
  • Aangetekende zendingen
  • Fotokopies
  • Kilometervergoeding
  • Gerechtskosten zoals rolrechten, deurwaarderskosten …

2. Ereloon

Het ereloon is een vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat en wordt per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend karakter, het bereikte resultaat, de ervaring van de advocaat en zijn onderlegdheid in een bepaalde materie. Het kantoor rekent een basisereloon aan dat schommelt tussen €120 en €195 per uur. In specifieke gevallen kan een afwijkend bedrag worden afgesproken. De prestaties van stagiairs worden aan een verminderd tarief aangerekend.

Bij de eerste consultatie ontvangt u een gedetailleerde oplijsting van de kosten en wordt ook het op dat moment geldend tarief van de behandelend advocaat aangegeven.

Naast de gewone aanrekening aan uurtarief biedt ons kantoor verschillende formules aan voor bv. de aangeslotenen van bepaalde beroepsfederaties, of abonnementsformules voor steden en gemeenten.

Ook voor de invorderingen worden afspraken op maat gemaakt.

3. Provisies

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd, als voorschot op de uiteindelijke afrekening.

Bij de afsluiting van een dossier wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen overgemaakt die is samengesteld uit:

  • Een overzicht van de verleende diensten.
  • De aangerekende kosten en het aangerekende ereloon.
  • De ontvangen provisies.

Raadpleeg hier ONZE TARIEFVOORWAARDEN