Overheden

Ons kantoor werd opgericht in 1978. Sindsdien zijn we reeds meer dan 30 jaar de gerenommeerde en trouwe juridische partner van verschillende plaatselijke (steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales …), Vlaamse en federale overheden. Beelen Advocaten is voor vele overheden het vaste en exclusieve advocatenkantoor voor advisering en procedures in alle rechtsdomeinen waarmee de besturen geconfronteerd worden.

Door de specifieke opbouw van het kantoor, kunnen wij aan besturen een unieke dienstverlening aanbieden. Immers hebben wij een doorgedreven gespecialiseerd team inzake administratief recht, terwijl ons kantoor tevens multidisciplinair is. Naast de administratiefrechtelijke problemen (inzake gemeenterecht, ruimtelijke ordening, milieu, overheidsopdrachten, tucht …), hebben overheden immers regelmatig te maken met een probleem van een heel andere aard (huur, arbeids- en sociaal recht, vennootschapsrecht, staat van personen …)?

De samenwerking kan zich beperken tot een eenmalige vraag of procedure, kan een telefonische bijstand omvatten of kan zich uitbreiden tot een abonnement, waarbij wij u voor een forfaitair bedrag op jaarbasis bijstaan bij al uw juridische kwesties.

U kan ons uiteraard steeds contacteren voor een nadere kennismaking.

Terug naar Onze doelgroepen.